PLUS
DOMŮ HISTORIE PLUS MINUS

 
bulletUložení odpadu na skladovém dvoře Hostěraz, vyjma stavební sutě, zeminy zdarma pro občany s trvalým bydlištěm v Roudnici nad Labem. POZOR neplatí pro zeleň od 10/2004.
bulletMohu mít více popelnic -  ANO, poplatek je stanoven na osobu, avšak  nezavrhněte třídění odpadu.
bulletFunkce městského architekta a zpracovávání studie úpravy roudnického náměstí, bezplatné konzultace při stavebních řízeních i pro občany sudá pondělí 15 - 17 hod. 
Ing.arch. Jan jelínek, Ústí nad Labem, 047/ 475200349 jj.architekt@pvtnet.cz
bulletVypracovaná jednoduchá a co možná nejobjektivnější charakteristika města - analýza SWOT
bullet Roudnice v číslech
bulletVelice vstřícný postup RMS ing.Chudoby ve věci reklamace uložení kanálové vpusti v ul. Na Hradčanech. Oprava byla provedena na počátku 04/2004, ale tato "rychlovka" se začíná znovu projevovat při průjezdu nákladních automobilů či autobusů zvyšujícím se klepáním.
bullet Rekonstrukce veřejného osvětlení památkové zóny Roudnice nad Labem je před dokončením 10/2004, chybí provést nezbytná měření apod. Doufám, že předmětem budou také zábrany v parkovišti. Výše nákladů vzhledem k získání podpory z fondu životního prostředí je přijatelná, což je možné upřesnit po získání všech podkladů.  Použitá svítidla s diamantovou optikou ...
Diamantová optika je v podstatě zjednodušená konstrukce odrazové části svítidla. Novodobé paraboly provádějí změnu osvětlovacích úhlů posunem a náklonem světelného zdroje. Řešení nových parabol vytvářených mnoha přesně navrhovanými ploškami vykazuje vždy vyšší účinnost než zjednodušené náklopné plochy, které nemohou být vždy v optimální poloze vůči světelnému zdroji. Druhá neméně důležitá věc je vysoké a hlavně dlouhodobé krytí optické části svítidla, které určuje opět dlouhodobě vysokou účinnost IP65.
bulletRealizace "Přisvícení přechodů pro chodce" a projektová příprava dalších přechodů.
bullet Zpracování projektové dokumentace dopravního řešení v části lokality Bezděkov, která je rozdělena do VII etap. Jednotlivé etapy nejsou vzájemně podmíněné současnou realizací. Podmíněné jsou časovou posloupností jednotlivých etap, výši nákladů, která je nyní již konkrétní. Tato dokumentace znamená průlom do koncepčního řešení dopravy, neboť touto cestou budou zpracovány a zapracovány do globálního řešení dopravy další části našeho města. Za tento pozitivní vstřícný přístup v řešení oblasti dopravy je nutné ocenit současné zastupitelstvo, zejména starostu města, který má na řešení významný podíl.
bullet 

 

 

 

 

 

bulletFotogalerie - Roudnice nad Labem a okolí