DOMŮ ODKAZY II NAPIŠTE


 
N A P I Š T E
> Pokud se setkáte s podobnými náměty, jednáním, jehož průběh bude dokladován
>
Nové, zajímavé, chybějící nebo aktualizované odkazy

   


V případě zaslání nových, zajímavých, chybějících nebo aktualizovaných námětů nebo odkazů budou doplněny. Používate-li připojení WINPROXY a nezobrazují se aktualizované stránky, podržte Shift + tlačítko aktualizovat na liště.

   
   

 

   
   

   
         

 

 

Doplňte internetovou adresu a značku skupiny, poznámky viz. příklad
http://www.vzor.net                RCE                  Odkaz  - poznámky

   

1

 

   
2  

   
3  

   
4  

   
5  

   
         
    Odesílatel    
   

   
         
    Poznámky - připomínky - náměty ( zatím bez diakritiky )